เทปผ้าเส้นใยอะซิเตด (Acetate)

   สามารถแนบติดพื้นผิวได้สนิทและเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม

   สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน UL