ผู้ผลิตเทปกาว

ผู้ผลิตเทปกาว | Adhesive Tape Manufacturers

Symbio is Adhesive Tape Manufacturers Leader from Taiwan | Total Adhesive Solution Provider


ซิมไบโอ (Symbio,Inc.) เป็นผู้ผลิตเทปกาวชั้นนำจากไต้หวันที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทปกาวมานานกว่า 60 ปี มีโรงงานผลิตเทปกาวและสติกเกอร์อยู่ในไต้หวัน จีนและภูมิภาคอาเซียน เราบริการผลิตและจำหน่ายเทปกาวและสติกเกอร์สำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค

บริษัทเชื่อว่ารากฐานของธุรกิจที่ยั่งยืนไม่ได้เกี่ยวข้องแค่ด้านการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวก การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นเสาหลักในการดำเนินงาน คัดเลือกและส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถโดดเด่นและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการทำงานและเติบโตร่วมกัน

ซิมไบโอนอกจากจะผลิตและจำหน่ายสินค้าสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและผู้บริโภคทั่วไป บริษัทตั้งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้า ปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริการ รักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ความใส่ใจลูกค้า และความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสำเร็จให้ทั้งกับบริษัทและลูกค้าของเราอย่างยั่งยืน