เทปอลูมิเนียม

Aluminum foil tape

เทปอลูมิเนียมสามารถนำความร้อน ใช้พันรอบ ติดหรือยึดท่อโลหะ  ใช้ในชิ้นส่วนอุปกรณ์ตู้เย็น อีกทั้งทนต่อการเสียดสีและการสึกหรอดีเยี่ยม