เทปโอพีพี


●  เป็นเทปกาวที่พบเห็นและใช้งานบ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน

●  เนื้อเทป BOPP (Biaxial Oriented Polypropylene) เคลือบด้วยกาวอะคริลิคชนิดใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (Emulsion/Water based) หรือชนิดใช้สาร Solvent เป็นตัวทำละลาย ตัวเนื้อฟิล์ม BOPP มีทั้งแบบใสและใสพิเศษ

●   ฟิล์ม BOPP มีความโปร่งใสจึงสามารถพิมพ์โลโก้บริษัทลงบนผิวด้านนอกของแกนเทปโดยที่ยังคงมองเห็นโลโก้ได้ จึงเป็นหนทางในการโฆษณาได้อีกทางหนึ่ง

View:

ทั้งหมด: 5