Cover Tape

Cover Tape เป็นเทปสำหรับการบรรจุสิ่งของที่ใช้งานคู่กับ Carrier Tape 

แรงยึดติดดีและดึงลอกเทปออกได้ง่าย มักใช้ในการบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอกนิกส์หรือขั้วต่อเพื่อการปกป้องและความสะดวกในการใช้งาน

มี 2 สีได้แก่ สีใส (ต้านทานไฟฟ้าสถิต) และสีดำ (นำไฟฟ้า)


Cover Tape for electronics component packaging