เทปกาวย่น (Masking Tape)

เทปกาวย่นมีความยืดหยุ่นตัวและยึดติดแน่นดี สามารถใช้ติดเข้าขอบมุมผนังเวลาพ่นทาสีได้ อีกทั้งยังลอกออกแปะใหม่ได้ ฉีกง่ายและไม่ทิ้งคราบกาว อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเพื่อการทนความร้อนที่แตกต่างกันตามความต้องการได้ นอกจากนี้สามารถใช้กับการ Belting ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วยPaper Tape-Crepe Paper 1