สติกเกอร์ล้างน้ำ Dissolvable Label

สติกเกอร์ล้างน้ำ (Dissolvable Label) เป็นสติกเกอร์ที่สามารถลอกออกได้โดยนำไปล้างในน้ำ วัสดุกาวสามารถสลายไปกับน้ำได้ทำให้ผิวสติกเกอร์หลุดออกได้ง่าย ไม่ต้องเปลืองแรงขูดถูออก

เหมาะสำหรับใช้กับบรรจุภัณฑ์ภาชนะที่สามารถรีไซเคิลได้เช่น กล่องพลาสติก หรือขวดแก้ว
Dissolvable label is a water soluble facestock coated with water soluble adhesive.Dissolvable label can be removed by running through water