สติกเกอร์ Dissolvable Label

สติกเกอร์ Dissolvable Label เป็นสติกเกอร์ที่สามารถลอกออกได้ง่ายโดยนำไปล้างในน้ำ ทำจากกระดาษที่สามารถย่อยสลายในน้ำได้ (Water soluble paper) เหมาะสำหรับใช้กับภาชนะที่สามารถรีไซเคิลได้เช่น กล่องพลาสติก หรือขวดแก้ว


Dissolvable label is a water soluble facestock coated with water soluble adhesive.Dissolvable label is easy to remove by washing in water