เทปผ้ากาวสองหน้า

Double sided cloth tapeDouble sided cloth tape for carpet installation

เทปผ้ากาวสองหน้าสามารถติดแน่นได้ดีบนพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบ  ลอกออกได้สะอาดไม่ทิ้งคราบกาว

สามารถใช้ในการติดพรม โปสเตอร์และอื่นๆได้