เทปโฟมกาวสองหน้า


เทปโฟมกาวสองหน้ามีแรงยึดติดดีเยี่ยม เหมาะกับติดวัตถุที่มีน้ำหนักเบา อีกทั้งสามารถติดลงบนนพื้นผิวที่ไม่เรียบเสมอกัน และไม่ทิ้งฟองอากาศแทรกระหว่างพื้นผิววัตถุ


                     Double-Sided Tape-Double-Sided Foam