เทปโฟมกาวสองหน้า

Double sided foam tape

เทปโฟมกาวสองหน้ามีแรงยึดติดดีเยี่ยม เหมาะกับติดวัตถุที่มีน้ำหนักเบา 

อีกทั้งสามารถติดลงบนนพื้นผิวที่ไม่เรียบเสมอกัน และไม่ทิ้งฟองอากาศแทรกระหว่างพื้นผิววัตถุ