เทปฟิล์ม PET กาวสองหน้า

plate mounting double side tapedouble side pet tape

เทปฟิล์ม PET กาวสองหน้ามีความหนาหลากหลายสำหรับการใช้งานต่างๆ และได้รับการรับรองมาตรฐาน UL 

  ความหนา 0.01-0.06 มม. เหมาะกับการติดชิ้นส่วนขนาดเล็กในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

  ความหนา  0.1-0.4 มม. เหมาะกับการติดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผงปุ่มกด จอสัมผัส หรือติดแม่พิมพ์ เป็นต้น