เทปฟิล์ม PET กาวสองหน้า

Plate mounting double side tapedouble side pet tape 

เทปฟิล์ม PET กาวสองหน้ามีความหนาหลากหลายสำหรับการใช้งานต่างๆ และได้รับการรับรองมาตรฐาน UL 

  ความหนา 0.006-0.06 มม. เหมาะกับการติดประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็กในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

  ความหนา  0.1-0.4 มม. เหมาะกับการติดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผงปุ่มกด จอสัมผัส หรือติดแม่พิมพ์ เป็นต้น และยังสามารถใช้เป็นเทปติดเพลทได้อีกด้วย