เทปกาวสองหน้า


  เลือกใช้วัสดุการผลิตหลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านแรงยึดติด การติดแนบและแรงดึงลอกออกของเทปกาวที่แตกต่างกัน

  เทปเยื่อกระดาษกาวสองหน้าเรียบบางและฉีกขาดด้วยมือได้

  เทปฟิล์ม PET กาวสองหน้าเรียบบาง ความหนาเพียง 0.01-0.4 มม. ให้เลือกใช้สำหรับการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสม

●  เทปผ้ากาวสองหน้าสามารถติดพื้นผิวขรุขระได้ดี มีความคงทนและทำความสะอาดได้ง่าย

  นอกจากนี้บริษัทยังจำหน่าย เทปกาวสองหน้านำความร้อน สำหรับการระบายความร้อนในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย

  สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน UL จากประเทศสหรัฐอเมริกา


View:

ทั้งหมด: 4