เทปผ้าใยแก้ว

Glass Cloth Tape  เทปผ้าใยแก้ว (Fiberglass Cloth) มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าและต้านทานการลุกไหม้ที่ดีเยี่ยม

  วัสดุคงรูปไม่ยืดตัวง่าย ทนต่อสารเคมี ความร้อน ความชื้นและต้านทานไฟฟ้าได้

  สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน UL