เทปใยแก้ว

เทปใยแก้ว (Fiberglass) นิยมใช้กับการบรรจุภัณฑ์สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก คงทนและต้านทานแรงดึงได้ดีเยี่ยม


          Others-Glass Fiber BOPP TapeOthers-Glass Fiber BOPP Tape 1