เทปกระดาษคราฟท์

เทปกระดาษคราฟท์สามารถใช้มือฉีกได้

แบ่งเป็นประเภทเขียนข้อความได้กับประเภทกันน้ำ (เคลือบผิวเทป ไม่สามารถเขียนข้อความบนเทปได้)

ใช้ในการปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ ติดปะซ่อมแซมหรือห่อหุ้มสิ่งของ

Kraft paper tape for packagingKraft paper tape