เทปกระดาษคราฟท์

เทปกระดาษคราฟท์สามารถใช้มือฉีกได้ แบ่งเป็นประเภทเขียนข้อความได้กับประเภทกันน้ำ (เคลือบผิวเทป ไม่สามารถเขียนข้อความบนเทปได้) ใช้ในการปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ ติดปะซ่อมแซมหรือห่อหุ้มสิ่งของ


Paper Tape-KraftPaper Tape-Kraft 1