อุตสาหกรรมรถยนต์

    Automotive Industry Tapes-Symbio 1     จากปี ค.ศ. 1768 ที่  Nicolas-Joseph Cugnot คิดค้นรถยนต์พลังงานไอน้ำมาถึงปัจจุบันที่เป็นรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิง การที่ผู้คนคุณภาพชีวิตดีขึ้นทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์มีการพัฒนาและผลักดันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้เติบโตไปด้วยกัน ผู้ผลิตรถยนต์ต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัย น้ำหนักที่เบา การลดการก่อมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายสำคัญ จึงทำให้เกิดการคิดค้นต่างๆสำหรับรถยนต์ เช่น การใช้วัสดุที่มีความปลอดภัย การลดปริมาณสารโลหะ และการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้การใช้ยานพาหนะมีความสะดวกปลอดภัย สร้างความสุขในการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยที่ไม่สร้างภาระให้แก่สิ่งแวดล้อมและสังคม 


             ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทซิมไบโอ บริษัทได้พัฒนาสินค้าสำหรับการใช้งานในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งส่วนโครงรถ ภายในและภายนอกรถยนต์ บริษัทได้ผลิตสินค้าเทปกาวเพื่อการยึดติด ปิดทับและตกแต่งสำหรับลูกค้านานาประเทศ การใช้งานเทปกาวในยานยนต์โดยส่วนใหญ่นั้นได้แก่ พันสายไฟรถยนต์ ปิดทับขอบเพื่อพ่นทาสี ยึดติดชิ้นส่วนรถยนต์แบบชั่วคราวและถาวร รวมถึงสติกเกอร์สำหรับรถยนต์ เป็นต้น


             บริษัทพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองลูกค้าโดยรอบด้านและได้รับมาตรฐานการรับรองจากญี่ปุ่น อเมริกา  ยุโรป และเอเชีย ทุกฝ่ายในบริษัททั้งฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายประกันคุณภาพต่างมุ่งมั่นที่จะแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างเร็วไวที่สุด