สินค้าอุปโภคบริโภค

              เทปกาวสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่บริษัทผลิตเพื่อผู้บริโภคทั่วไปสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การปิดผนึก ปิดกล่องบรรจุภัณฑ์  ปะติดหรือซ่อมแซมสิ่งของ ฯลฯ บริษัทยึดความต้องการและความสะดวกของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้พัฒนาปรับรูปแบบสินค้าที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม กลายเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

Consumer Tapes-Symbio 

              ซิมไบโอได้ใช้รูปหัวกวางซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงโชคลาภเป็นตราสินค้าของบริษัท  นับเป็นเวลานานกว่าครึ่งศตวรรษที่บริษัทดำเนินกิจการในไต้หวันจนได้รับรางวัลเหรียญทองด้านสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ สิทธิบัตรในประเทศ และมาตรฐานการรับรองคุณภาพสินค้าในต่างประเทศจากปัจจัยด้านชื่อเสียงบริษัท คุณภาพที่มั่นคงและการใช้งานได้รอบด้านของสินค้าจากซิมไบโอ ปัจจุบันสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทสามารถหาซื้อได้ตามห้างร้านขนาดใหญ่ ร้านจำหน่ายเครื่องเขียน ร้านสะดวกซื้อ การสั่งซื้อออนไลน์ การสั่งซื้อทางไปรษณีย์และอื่นๆ ซิมไบโอเชื่อว่าทีมผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ผู้บริโภค