กิจกรรมการตอบแทนสังคม

          บริษัทซิมไบโอเชื่อว่าความสำเร็จของธุรกิจนั้นต้องได้รับการสนับสนุนยอมรับจากสังคม ดังนั้นการตอบแทนและช่วยเหลือสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรพึงกระทำ บริษัทได้ให้การสนับสนุนกีฬาเทนนิสไม่ว่าจะเป็นร่วมมือจัดตั้งและสนับสนุนทีมนักกีฬาเทนนิสหญิงให้ไปแข่งขันระดับนานาชาติ หรือการจัดแคมป์กีฬาเทนนิสสำหรับเยาวชน เป็นต้น บริษัทยังให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลอื่นๆนอกจากการสนับสนุนกีฬาเทนนิส อาทิ บริษัทได้ตอบรับคำเชิญจาก Fubon Art Foundation เพื่อให้การสนับสนุน Buff Diss ศิลปินชาวออสเตรเลียสำหรับงานนิทรรศการศิลปะ Very Fun Park โดยผลงานได้จัดแสดงอยู่บริเวณสะพานทางเชื่อมลอยฟ้าตรงตึกไทเป 101 ในปี ค.ศ. 2018