อุตสาหกรรมโทรคมนาคม

Telecommunication & Optoelectronic Industry Tapes-Symbio

             หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมสองรอบในอดีต เทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและนำพาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น  สินค้าจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ไม่อาจแยกจากกันได้  ทั้งนี้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมิ่อมนุษย์เริ่มนำพลังงานแสงมาใช้จากเดิมที่ใช้แค่เครื่องจักรกลและไฟฟ้า การนำแสงและไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันช่วยขยายขอบเขตการใช้งานออกไปกว้างขวางเกินกว่าที่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นการขยายช่วงความถี่ การตรวจจับอินฟาเรดและการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่บนแพลทฟอร์ม อุตสาหกรรม Optoelectronic กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ


            ซิมไบโอพัฒนาเทปกาวสำหรับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อาทิ เทปกาวสองหน้าสำหรับยึดชิ้นส่วนระหว่างกระบวนการผลิต แผ่นฟิล์มกันรอย เทปลอกฟิล์ม ฟิล์มป้องกันระหว่างเคลื่อนย้าย หรือเทปสำหรับแพ็คชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางบริษัทได้ผลิตและจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรายใหญ่ รวมทั้งรับประกันคุณภาพและให้บริการหลังการขายด้วย