ไทย

บริษัท ซิมไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด 

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน เลขที่ 55/39 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 

โทรศัพท์ (+662) 130-5491-3        โทรสาร (+662) 130-5494

http://symbiothailand.co.th/