เทปอื่นๆ


            ปัจจุบันเทปกาวมีการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน บริษัทจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่ลูกค้าสามารถวางใจที่จะใช้งาน  และเพิ่มความหลากหลายของสินค้ารวมถึงขยายการให้บริการไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ

View:

ทั้งหมด: 8