เทปบรรจุภัณฑ์

  เทปบรรจุภัณฑ์โอพีพีมีทั้งแบบเนื้อฟิล์มใสและแบบโปร่งใสพิเศษ

  เลือกใช้กาวชนิด Emulsion Based หรือ Solvent Based ตามการใช้งานที่แตกต่างกัน

●   กาวอะคริลิคชนิด Solvent Based ทนต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม

●   กาวอะคริลิคชนิด Emulsion Based เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

●   กาวทั้ง 2 ชนิดเหมาะสมใช้ในการปิดห่อบรรจุภัณฑ์ทั่วไป

●   สามารถปรับคุณสมบัติและความหนาของเทปกาวได้ เทปกาวที่มีความหนามากยิ่งคงทนและยึดติดได้ดีซึ่งเหมาะกับบรรจุภัณฑ์สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก


        Transparent packaging tape           OPP Packaging Tape   Ultra-transparent packaging tape