เทปบรรจุภัณฑ์

  ลูกค้าสามารถเลือกใช้กาวชนิด Emulsion Based หรือ Solvent Based ตามความต้องการ

●   กาวอะคริลิคชนิด Solvent Based ทนต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ส่วนกาวอะคริลิคชนิด Emulsion Based เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

●   กาวทั้ง 2 ชนิดสามารถใช้ในการปิดหีบห่อบรรจุภัณฑ์ทั่วไป

●   สามารถปรับคุณสมบัติและความหนาของเทปกาวได้ เทปกาวมีความหนามากยิ่งคงทนและยึดติดได้ดีซึ่งเหมาะกับบรรจุภัณฑ์สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก


                    BOPP Tape-Packaging Tape           BOPP Tape-Packaging Tape 1