ฟิล์มพันพาเลท

        ฟิล์มใสใช้พันเพื่อยึดและป้องกันกล่องสินค้าและเครื่องจักรที่วางเรียงซ้อนกันระหว่างการเก็บหรือขนส่งสินค้าตกหล่น ลดความเสียหายที่เกิดระหว่างการขนส่ง เนื้อฟิล์มมีความแข็งแรงเหนียวทน ใช้งานง่าย และมีความโปร่งใสจึงสามารถเห็นตัวสินค้าที่ถูกหุ้มอยู่ภายในได้ชัดเจน