เทป Polyimide

   ฟิล์มโพลีเอมายด์ (PI) มีคุณสมบัติทางเคมีที่มีความเสถียร ทนร้อน ทนสารเคมี หน่วงไฟและเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี

  ใช้เป็นฉนวนหุ้มสายเคเบิลในมอเตอร์ และมีมาตรฐาน UL รับรอง

  เคลือบด้วยกาวซิลิโคน ทนความร้อนสูงถึง 200℃ เมื่อลอกออกแล้วไม่ทิ้งคราบกาว

  ใช้ในสินค้าไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด เช่น แผ่นวงจรพิมพ์ (PCB), QFN