เทป Polyimide

 Polyimide tape

เทปฟิล์มโพลีเอมายด์ (PI) มีคุณสมบัติทางเคมีที่มีความเสถียร ทนร้อน ทนสารเคมี หน่วงไฟและเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี

สามารถใช้เป็นฉนวนหุ้มสายเคเบิลในมอเตอร์ อีกทั้งมีมาตรฐาน UL รับรอง

เทปโพลีเอมายด์ชนิดกาวซิลิโคน ทนความร้อนสูงถึง 200℃ เมื่อลอกออกแล้วไม่ทิ้งคราบกาว

นิยมใช้ในการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลาย เช่น แผ่นวงจรพิมพ์ (PCB), QFN