เทปโอพีพีแบบพิมพ์ลาย

บริษัทซิมไบโอผลิตเทปแบบพิมพ์ลายจากไต้หวัน ลูกค้าสามารถกำหนดรูปแบบตามความต้องการ เช่น พิมพ์โลโก้บริษัทลงบนผิวเทป หรือพิมพ์ข้อความเฉพาะสำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อความสะดวกในการจัดการสินค้า

หากต้องการสอบถามรายละเอียดโปรดติดต่อพนักงาานขายในพื้นที่

Fragile printed tape