เทป PVC

  เทป PVC มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ทนต่อการเสียดสี ทนสารเคมีและกันน้ำ เหมาะกับใช้เป็นเทปพันสายไฟ

  เนื่องจากวัสดุ PVC มีคุณสมบัติต้านทานต่อการลุกไหม้ จึงนิยมใช้เป็นวัสดุในการพันสายไฟรถยนต์

  PVC มีความต้านทานต่อปฏิกริยาออกซิเดชั่น อีกทั้งสามารถคงสภาพอยู่ได้นานและแนบติดวัตถุได้ดี 

  สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น เป็นฉนวนไฟฟ้า พันสายไฟ ตีเส้นพื้น หรือพันท่อ

  มีเทปหลากหลายสีเพื่อให้เลือกตามความต้องการ

  สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน UL (สหรัฐฯ), CSA (แคนาดา), JIS (ญี่ปุ่น), PS (ฟิลิปปินส์)

View:

ทั้งหมด: 4