กระดาษฉนวน

กระดาษฉนวน NMN (NMN Insulation Paper) ทำจากวัสดุฟิล์มโพลีเอสเตอร์และ Nomex® paper (DuPont™

กระดาษพับเข้ารูปได้ง่าย มีคุณสมบัติป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ทนอุณหภูมิสูงถึง 180℃

ใช้เป็นวัสดุฉนวนความความร้อนรองกั้นร่องสล็อต (slot insulation) ในอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ ฯลฯ 


NMN slot insulation paper