เทปกาวสำหรับงานเฉพาะทาง

บริษัทรับผลิตเทปกาวสำหรับการใช้งานเฉพาะทาง เช่น  เทปสำหรับห้อง cleanroom เทปกาวประเภทไร้เสียงรบกวนขณะดึงเทป เป็นต้น

ืno-noise specialized tape