เทปกาวสำหรับงานเฉพาะทาง

        บริษัทสามารถผลิตเทปกาวสำหรับการใช้งานเฉพาะทาง เช่น  เทปสำหรับห้อง cleanroom เทปกาวประเภทไร้เสียงรบกวนขณะดึงเทป เป็นต้น


                                  BOPP Tape-Specialized Tape