เทปกาวสำหรับงานเฉพาะทาง

บริษัทสามารถผลิตเทปกาวสำหรับการใช้งานเฉพาะทาง เช่น  เทปสำหรับห้อง cleanroom เทปกาวประเภทไร้เสียงรบกวนขณะดึงเทป เป็นต้น