เทปสำหรับงานเครื่องเขียน


เทปสำหรับงานเครื่องเขียนมีการใช้งานหลายรูปแบบ 


1. เทปแบบโปร่งใสพิเศษ เหมาะกับการปิดซองเอกสารหรือปิดบรรจุภัณฑ์ 

2. เทปสำหรับปิดทับข้อความ ปิดได้เรียบเนียน สามารถเขียนลงบนเนื้อเทปได้ ยึดติดนาน เมื่อนำไปถ่ายผ่านเครื่องเอกสารจะไม่เห็นรอยเทปที่แปะไว้ สามารถลอกออกและติดซ้ำได้เมื่อติดใหม่ๆ

3. เทปชนิดฉีกด้วยมือเปล่าได้ เหมาะกับการปิดผนึกหรือบรรจุภัณฑ์สิ่งของที่มีน้ำหนักเบา หรือใช้เพื่อความสวยงามBOPP Tape-Stationary Tape 1