สติกเกอร์กระดาษสังเคราะห์ PP (Synthetic Paper)

สติกเกอร์กระดาษสังเคราะห์วัสดุ PP ที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ มีความแข็งแรงไม่พับงอง่าย ทนต่อความชื้นและไม่ฉีกขาดง่าย 

นิยมใช้ในสินค้าอุปโภคบริโภค มีทั้งชนิดสีใส สีขาว สีเงิน ฯลฯ              

Synthetic Paper Label