สติกเกอร์กันปลอม

สติกเกอร์ที่ทำจากวัสดุที่ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เมื่อถูกแกะเปิด

ใช้สำหรับป้องกันการเปิดแกะหรือปลอมแปลงผลิตภัณฑ์  

แบ่งเป็นชนิดทิ้งข้อความวอยด์กับชนิดแตกเป็นเปลือกไข่


Tamper-Proof Security LabelTamper-proof label with partial transfer effect