สติกเกอร์กันปลอม

        สติกเกอร์ที่ทำจากวัสดุที่ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เมื่อถูกแกะเปิด จีงใช้สำหรับป้องกันการเปิดแกะหรือปลอมแปลงผลิตภัณฑ์  โดยแบ่งเป็นชนิดทิ้งข้อความกับแตกเป็นเปลือกไข่


     Label Stocks-Tamper-Proof Security Label