สติกเกอร์บาร์โค้ดแบบ Thermal Transfer

สติกเกอร์กระดาษบาร์โค้ดสำหรับการพิมพ์แบบ Thermal Transfer หรือการพิมพ์โดยใช้ความร้อนจากหัวพิมพ์ถ่ายไปยังริบบอนเพื่อให้ข้อความติดลงบนกระดาษ พิมพ์ข้อความได้ความคมชัดและคงทน


Thermal Transfer Label