เทปผ้ากันน้ำ

   เหมาะสำหรับการปิดบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมาก ใช้ยึดติดพรมหรือพันที่ยึดจับได้

●  แรงยึดติดดีเยี่ยมและติดแนบสนิทดี  เมื่อติดในระยะเวลาสั้นๆสามารถลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกาว