เทปพันสายไฟรถยนต์

  เทป PVCมีคุณสมบัติเป็นฉนวนและป้องกันไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม 

  นิยมใช้ในการพันสายไฟรถยนต์ อีกทั้งลดการใช้สารอันตรายหรือสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs)ในการผลิตสินค้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน  

  เนื้อวัสดุต้านทานต่อการลุกไหม้ ลดการแพร่กระจายการลุกไหม้ในกรณีเกิดอัคคีภัย 

  มีหลายสีให้เลือกตามความต้องการ

 


PVC Wire Harness TapeMultiple colors of PVC Wire Harness TapeTape for wiring harness