เทปพันสายไฟรถยนต์

  มีคุณสมบัติเป็นฉนวนและป้องกันไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม 

  นิยมใช้ในการพันสายไฟรถยนต์ อีกทั้งลดการใช้สารอันตรายหรือสารประกอบอินทรีย์ระเหยในการผลิตสินค้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน  

  เนื้อวัสดุต้านทานต่อการลุกไหม้ ลดการแพร่กระจายการลุกไหม้ในกรณีเกิดอัคคีภัย 

  มีหลายสีให้เลือกตามความต้องการ

 


PVC Tape-Wire HarnessPVC Tape-Wire Harness 1