สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน

    กระดาษขาวด้านหรือกระดาษฟอกขาว (Wood-Free Paper) ดูดซับหมึกพิมพ์ได้ดีเยี่ยม พิมพ์ได้คมชัดสร้างความโดดเด่นให้ตัวฉลากสินค้า ใช้กับงานพิมพ์ทั่วไปและงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ได้


   Label Stocks-Wood-Free Paper