สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน

สติกเกอร์กระดาษขาวด้านหรือกระดาษฟอกขาว (Wood-Free Paper) ดูดซับหมึกพิมพ์ได้ดีเยี่ยม พิมพ์ได้คมชัดเหมาะสำหรับเสริมความโดดเด่นให้ตัวฉลากสินค้า ใช้กับงานพิมพ์ทั่วไปและงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ได้


   Wood-Free Paper LabelWoodfree paper label